MYWATER

Användning och bruksanvisning

Användning och bruksanvisning

MyWater vattenrenaren är avsedd för användning i utomhusspabad, små pooler badtunnor och bubbelpooler med en vattenkapacitet på över 700 liter men under 2000 liter. MyWater lämnar inga luktande rester i vattnet. Den förstör bakterier i poolvatten, klargör vattnet, tar bort obehaglig lukt samt rengör och förstör biofilm som samlats i rörledningarna. MyWater är en 100 % klorfri, hudvänlig, helt miljövänlig och mycket lättanvänd rengöringskemikalie.

STEG 1.

Häll 50 ml av vätskan från flaska A i blandningsflaskan C som finns i förpackningen.

 

STEG 2.

Häll 50 ml vätska från flaska B i blandningsflaska C. Vattenrenaren är nu aktiverad och har blivit gulaktig.

STEG 3.

Skruva fast locket på blandningsflaska C och skaka försiktigt. Lossa sedan locket (gasen kommer att släppas ut ur flaskan). Vänta 5 minuter.

STEG 4.

Häll rengöringsmedlet i spabadet eller badtunnan. Se till att det blandas med vattnet. Vattnet blir gulaktigt.

STEG 5.

Låt reningsmedlet verka i ca 1 timme (tiden kan variera beroende på vattnets smutsinnehåll) - spabadet eller badtunnan är klar för användning när den gulaktiga färgen har försvunnit.

Skölj blandflaskan C med vatten efter varje användning. Upprepa vattenreningen var 1-2 vecka, beroende på användning.
Säkerhet
 • Läs instruktionerna före användning.
 • Häll inte ämne A eller B separat i badvattnet utan att blanda lösningarna enligt instruktionerna.
 • Kemisk blandning får endast göras utomhus med särskild försiktighet.
 • Andas inte in gasen som bildas av blandningen av kemikalier, gasen är farligt för hälsan vid inandning.
 • A- och B-lösningar är användbara i 2 år från det datum som anges på flaskorna
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Drick inte vätskan, om vätskan kommer in i ögonen eller öppna sår, skölj med mycket vatten och sök läkarvård.
Innan du använder kemikalien
•  Se till att temperaturen på bassängvattnet är över 24 °C. Kemikalien fungerar bäst när bassängvattnet är över 24 °C.

•  Den kemiska sammansättningen fungerar oavsett pH-värde.

•  Det rekommenderas dock att hålla pH-värdet inom det rekommenderade intervallet, eftersom ett felaktigt pH-värde kan leda till att t.ex. nackkuddar och plastdelar missfärgas. Vi rekommenderar att du kontrollerar pH-värdet (riktvärdet 6,5-7,6) innan du använder ämnet.

•  Ta bort alla lösa föremål från bassängvattnet under tillsättningen och appliceringen av kemikalien, t.ex. termometer, dryckeshållare osv. •  Kemikalien kan användas även om klor tidigare använts som rengöringsmedel.

Problemsituationer

 • Badvattnet är fortfarande grumligt.
  Kontrollera vattnets hårdhet med vattenleverantören. Rekommenderad alkalinitet ligger vanligtvis mellan 80 och 160 ppm . Justera alkalinitetsvärdet korrekt med alkalin + / alkalin - kemikalier. Kontrollera pH-värdet efter justering av alkaliniteten.
 • Badvattnet skummas.
  Kontrollera att pH-värdet och alkaliniteten ligger inom de vägledande värdena. Kontrollera att det inte finns någon biofilm, smuts eller tvålrester i rören till utomhuspoolen. Rengör rören med ett lämpligt rengöringsmedel. Byt ut Vattnet.
 • Det upptäcks att poolens plastdelar bleknar.
  Efter att du har tillsatt ämnet ska du se till att locket till utomhuspoolen är öppet i minst 15 minuter.

Övrigt att notera

 • Låt bassängens lock vara öppet i minst 15 minuter efter att du har tillsatt ämnet.
 • Se till att kemikalien är blandbar genom att använda en bassängfiltreringsslinga eller ett bubbel/porsystem. Om möjligt kan ämnet hällas direkt i filtret.
 • För bassänger utan separat filtreringssystem ska du se till att ämnet blandas med bassängvattnet efter tillsättning, till exempel med hjälp av en blandningspaddel.