Spabadskemikalier - Enkel förklaring av olika kemprodukter och medel

Tänk på att ju fler kemikalier och medel du använder, desto oftare kan det leda till fler nackdelar för badupplevelsen, utrustningen och vattenkvaliteten.

En Guide till Spabadkemikalier:

Att ha rätt spabadkemikalier är avgörande för att hålla ditt spabad rent, klart och säkert för badande. Här är en översikt över några vanliga spabadkemikalier och deras grundläggande användningsområden:

1. Klor

Klor är en av de mest populära kemikalierna för spabad. Det används för att desinficera vattnet genom att döda bakterier och alger. Klor finns i olika former som tabletter, granulat eller vätska. Det är viktigt att noggrant mäta klorhalten för att säkerställa en säker badmiljö.

Läs mer om klor

2. Brom

Brom är ett alternativ till klor och fungerar på ett liknande sätt. Det är mer stabilt vid högre temperaturer, vilket gör att många föredrar det för spabad. Brom finns oftast som tabletter eller granulat. Det är viktigt att övervaka bromhalten regelbundet.

Läs mer om brom

3. pH-Reglerare

Att hålla rätt pH-nivå är avgörande för att klor eller brom ska vara effektivt. pH-reglerare används för att justera vattnets surhetsgrad. För lågt eller högt pH kan påverka vattenkvaliteten och påverka hud och ögon negativt.

Läs mer om pH+ eller pH-

4. pH+ Reglering

pH+ reglermedel används för att höja pH-nivån i badsvattnet om det är för lågt. En korrekt pH-nivå är viktig för att optimera desinficeringsprocessen och för att säkerställa att vattenkemin är i balans.

Läs mer om ph+ reglering

5. pH- Reglering

pH- reglermedel används för att sänka pH-nivån i badsvattnet om den är för hög. Att hålla rätt pH-nivå är avgörande för att undvika problem som kan uppstå vid felaktig vattenkemi.

Läs mer om ph- reglering

6. Algmedel eller algisid

Algmedel används för att förebygga och behandla algtillväxt i spabadet. Det är speciellt viktigt om spabadet inte används regelbundet. Algisid finns som flytande eller tabletter och används som ett komplement till klor eller brom.

Läs mer om algmedel

7. Aktivt Syre

Aktivt syre är ett oxidationsmedel som används för att bryta ner organiska föroreningar som döda hudceller och smuts som kan ackumuleras i vattnet. Effekten varar i några timmar. Aktivt syre finns som granulat eller vätska.

Läs mer om aktivt syre

8. Flockningsmedel

Flockningsmedel är en viktig del av spabadskemikalierna och används för att förbättra vattenkvaliteten. Dess funktion är att binda samman små partiklar och organiskt material i vattnet, vilket gör det lättare för filtret att fånga upp dem.

Detta används när vattnet är grumligt eller innehåller små partiklar som kan vara svåra att filtrera bort med enbart klor eller brom.

Läs mer om flockningsmedel

9. Chockklor

Chockklorering med chockklor är en snabb metod för att höja klorhalten i ditt badvatten. Detta är särskilt viktigt efter perioder med intensiv användning eller om vattnet har blivit förorenat av exempelvis regnvatten eller organiska ämnen. Kommer oftast i granulat eller pulverform och ibland behöver man lösa upp medlet i en hink innan man tillsätter det.

Läs mer om chockklor

10. Rörrengöring

Rörrengöringsmedel behövs för att hålla spabadets rörsystem fritt från beläggningar och blockeringar. Genom regelbunden användning kan du säkerställa optimalt vattenflöde och förebygga potentiella problem som kan uppstå på grund av igensatta rör.

Läs mer om Rörrengöringsmedel

11. Skumdämpare

Skumdämpare är en komponent bland spabadskemikalierna som används för att kontrollera och minska skummet i spabadet. Dess funktion är att bryta ner och förhindra bildandet av skum på ytan av vattnet, vilket är särskilt vanligt när vattnet är i rörelse eller när vissa andra kemikalier används.

Läs mer om Skumdämpare