Chockklor - Snabb klorering

Chokklor, även känt som chockoxidant, är en kraftfull kemikalie som används för att snabbt höja koncentrationen av fria klorpartiklar i spabadsvatten.

Dess huvudsakliga syfte är att eliminera bakterier, alger och andra mikroorganismer som kan trivas i vattenmiljön.

Chokklorering skapar en snabb och kraftig reaktion när det tillsätts till vattnet.

Där bryts det snabbt ner och frigör kraftiga klorföreningar som angriper och tar bort organiska föroreningar.

Ofta används chockklorering när vattnet blivit förorenat av exempelvis kroppsoljor, svett och andra organiska ämnen.

Det är viktigt att använda chokklor med försiktighet och enligt tillverkarens rekommendationer.

Överdosering kan leda till höga koncentrationer av fritt klor, vilket kan vara skadligt för både människor, naturen och delar i spabadet. Därför är det viktigt att noggrant följa doseringsanvisningarna.

MyWater erbjuder en säker, skonsam och effektiv rengöring av spabadsvatten utan behovet av starka oxidanter som chokklor. Dess sammansättning och kostnadseffektivitet gör den till ett utmärkt val för långsiktig vattenbehandling.