Byta vatten i spabad

Byta vatten i spabad

När det är dags att byta vatten i ditt spabad är det en gyllene möjlighet att ge hela systemet en ordentlig genomgång och rengöring.

Vattenbytet bör ske var tredje till var sjätte månad, beroende på användningsfrekvens och spabadets storlek. Kom ihåg att MyWater förlänger perioden mellan vattenbyte!

Här är en steg-för-steg-guide för att rengöra ditt spabad effektivt vid vattenbyte:

1. Förberedelser

Innan du tömmer spabadet, överväg att använda en rörrensningsprodukt som är utformad för att rengöra de interna rören och pumpsystemet från beläggningar och biofilm. Dessa produkter tillsätts till vattnet och ska cirkulera genom systemet enligt tillverkarens instruktioner. Detta steg hjälper till att avlägsna smuts och rester som har samlats i systemets svåråtkomliga delar.

2. Tömning

När förberedelserna är klara, töm spabadet på vatten. Använd spabadets inbyggda dräneringssystem eller en extern pump för att påskynda processen. Se till att följa lokala bestämmelser och riktlinjer för vattenavledning.

3. Rengöring av skalet

Med spabadet tomt, börja med att rengöra skalet. Använd en mjuk trasa eller svamp och en mild rengöringslösning som är lämplig för ditt spabads yta. Undvik starka kemikalier som kan skada skalet eller orsaka problem nästa gång du fyller på vattnet. Torka av alla ytor noggrant, inklusive sittplatser, jetmunstycken och eventuella tillbehör.

4. Filterrengöring

Ta ut filtren och rengör dem grundligt. Detta kan innebära en sköljning under rinnande vatten för att avlägsna lösa partiklar, följt av ett bad i en särskild filterrengöringslösning för att lösa upp fett och smuts. Se till att skölja filtren noggrant efter rengöringen för att avlägsna alla rengöringsmedelsrester.

5. Rengöring av lock och yttre delar

Rengör spabadets lock och de yttre delarna med en lämplig rengöringsprodukt. Locket bör hållas rent för att förhindra mögel- och bakterietillväxt samt att dålig lukt överförs till vattnet. De yttre delarna av spabadet, inklusive paneler och kontrollpanel, bör också torkas av för att bibehålla ett inbjudande utseende.

6. Fyllning och återbalansering av vattnet

När rengöringen är slutförd, fyll spabadet med färskt vatten. Använd denna tid för att justera vattennivåerna, inklusive pH, alkalinitet och desinfektionsmedel. Detta steg är avgörande för att säkerställa att vattnet är säkert och behagligt att använda.

Ytterligare tips

  1. Överväg att använda en slangfilter när du fyller spabadet för att filtrera bort eventuella föroreningar i kranvattnet.
  2. Följ tillverkarens instruktioner för de rekommenderade mängderna av kemikalier och rengöringsmedel för att undvika att skada spabadet eller skapa obalans i vattnet.
  3. Läs även om vattenbyte under vintertid.

Genom att noggrant rengöra ditt spabad vid varje vattenbyte kan du förlänga dess livslängd och säkerställa många års njutning.