MYWATER

Frågor och Svar

FAQ

Hur börjar jag använda MyWater?

Jag började använda MyWater och det uppstår föroreningar i vattnet, grumlighet eller smuts.

I MyWaters instruktioner står det att när produkten används behöver man inte mäta och justera pH-värdena. Ska jag ändå kontrollera och justera pH-värdet?

I MyWaters instruktioner står det att andra rengöringskemikalier inte behövs. Kan man ändå använda andra rengöringsprodukter i poolen?

Kan man börja använda MyWater även om det redan använder kombinationsmedel i vattnet?

Om badet eller poolen inte har ett filtreringssystem, hur använder jag MyWater?

Badet har varit i hårdare användning än normalt. Kan rengöringsprocessen intensifieras genom att tillsätta klor i poolen?

Behöver jag använda separat rörrengöring när jag använder MyWater?

När kan produkten räcka i 6 månader eller mer?

Vi har problem med algtillväxt i poolvattnet. Kan MyWater förstöra algerna?

Vad är anvisningarna för doseringsintervallet baserade på?

Vad händer under reningsprocessen?

Kan rengöringsreaktionen testas med en syrehaltstestare?

Hur testar jag att vattnet är rent när jag använder MyWater?

Förstör MyWater legionella?

Vad är klorhalten i vattnet under reaktionstiden? Hur skiljer det sig från till exempel chockklorering?

Varför nämns det i instruktionerna att flytande föremål måste tas bort från vattnet innan ämnet tillsätts?

Kan man tömma badvattnet ut i naturen?

Tack för att du valde MyWater!

Du har gjort något gott för dig själv och för naturen. Nu kan du koppla av och låta MyWater göra jobbet.