Klorgranulat

Användning av Klorgranulat i Spabad

Klorgranulat är en snabbverkande desinfektionsmetod som löser upp sig snabbt i vattnet.

För att använda klorgranulat, följ tillverkarens rekommendationer för dosering noggrant. Lös upp granulatet i en ren behållare eller hink med vatten och häll sedan lösningen i spabadet. Se till att granulatet fördelas jämnt för att säkerställa en effektiv desinfektion. Kom ihåg att regelbundet kontrollera klorhalten och justera vid behov.

OBS: Risk för överskott:

Om granulatet inte löses upp ordentligt innan det tillsätts i spabadet kan det leda till överdosering, vilket kan vara skadligt för användarna och påverka vattenkvaliteten.

Överdosering av klorgranulat kan i vissa fall leda till korrosion av metallkomponenter i spabadet.